Đối tác tiêu biểu của chúng tôi trong suốt 15 năm qua.